top of page
IMG_6005 (1).HEIC

OTALT

OTALT är en feministisk konstgrupp baserad i Arvika som bland annat arbetar med performance och relationella konstprojekt. Vi arbetar ofta med konst i det offentliga rummet och förankring i lokalsamhället, där publiken blir deltagare och medskapare i uttryck som rör sig mellan bildkonst, performance, poesi och kulturarvsförmedling. Se våra arbeten i urval nedan. 

FullSizeRender.JPG

Våfflor och viljekraft, 2024

Hösten 2023 var OTALT i Ronneby som residenskonstnärer inom AiR Blekinge. Redan då hade vi några trådar i händerna, trådar från våra förmödrar i Arvika. OTALT bjuder under våren 2024 in dåtidens demokratikämparna Rebecka Svensson och Augusta Tonning till Kulturcentrum Ronneby konsthall och låter besökarna delta i gemensamma läsningar och delande av berättelser. I projektet ingår också performativa vandringar till Rebecka Svenssons Silverforsen. OTALTs arbete visas i södra hallen, på Kulturcentrum Ronneby konsthall fram till 19 maj.

Läs mer här 

Foto: Tor Jonsson

Utsatt, 2023

IMG_3871.heic

OTALTs verk Utsatt tar avstamp i Gustaf Frödings dikt En ung mor. Verket utgår också från Emilia Frödings texter och livsöde. Utsatt består av ett ljudverk i fyra spår samt en flagga som representerar Emilia Fröding.​​

Med verket Utsatt vill vi lyfta fram de svåra och ohållbara beslut som kvinnor i Sverige och i världen fortfarande ställs inför, och den mörka skog av omöjligheter som det innebär att inte ha makt över sin egen kropp och liv. Vi vill också genom vårt verk ge Alsters herrgård tillbaka till Emilia Fröding, som under sin tid fråntogs både sin plats på jorden och den poetiska och politiska röst hon så gärna ville använda för kvinnors frihet. 

Utsatt visades i utställningen I Skogen på Alsters herrgård 28 juni - 3 sept 2023, Karlstad kommun & Konstfrämjandet Värmland. Läs mer här 

Aborthärvan, 2022

Aborthärvan är en performativ dokusåpa baserad på en berättelse från 1940-talets Arvika, där åtta kvinnor ställdes inför rätta för fosterfördrivning. Liksom otaliga kvinnor före och efter dem, hjälpte de varandra att ta makt över sina egna liv genom att göra abort. Projektets första del bestod av research och "homepartyn" där släktingar till kvinnorna fick möta berättelsen. Hösten 2022 gestaltas berättelsen publikt i ett möte mellan text, koreografi, scenografi, föreläsning, film och musik. I fem avsnitt stöts den historiska berättelsen mot en utmanad aborträtt i vår samtid. Se www.abortharvan.com för mer information om projektet. 

IMG_2422.JPG
10långängarna1.jpeg

Women walking talking grieving, 2021

Women walking talking grieving är ett performance som undersöker kvinnors plats i naturen, reservatstanken och sorgen över förlorade naturmiljöer. OTALT (Sara Falkstad & Helene Karlsson) vandrar, reflekterar, samtalar och dokumenterar i naturreservat, tillsammans med andra kvinnor. Women walking talking grieving har genomförts i Värmland, Bergslagen och Gävleborg bland annat inom Konstfrämjandets interregionala projekt Skogen mellan oss, samt ställts ut bland annat på Galleri Lars Palm i Sandviken.

Förmödrarna, 2018

Förmödrarna är ett performance som lyfter fram och delar berättelser om kvinnor ur Arvikas historia och samtid. I ett möte mellan samtidskonst och kulturarv, utmanar verket normen om vilka som får vara med i historieskrivningen genom en gestaltning som rör sig genom staden och gör åskådarna till medskapare av verket. I en rörelse för att göra om den karta som skapats av en exkluderande historieskrivning, rör sig trettio personer med mellan olika platser och framför där berättelser för att ta tillbaka platsen. Rösterna som får höras är allt från Arvikas första barnmorska till en ung flykting från Eritrea. Tillsammans med berättelserna bärs verket upp av fjorton standar med porträtt av kvinnorna och lika många fanor, en talkör mellan platserna och en koreografi med två dansare.

Under 2017-2018 arbetade OTALT med ett projekt finansierat av Kulturbryggan. Arbetet med Förmödrarna fortskrider i nya former och varianter av performancet har uppförts på performancefestivaler och på konsthallar och museer. Förmödrarna är också en publikation som skapats i samarbete med Värmlands museum där en också kan se standarer och lyssna på berättelser i museets basutställning som fungerar som OTALTs förråd.

Standar och fanor: Helene Karlsson

Manus: Sara Falkstad & Anna Ehnsiö 

Koreografi: Jo Ehnsiö

Foto: HP Skoglund

F6.jpg
f19.jpg
IMG_2712.jpeg

Hysj! En utställning om abort och sexualitet, Kvinnemuseet, 2021

Under 2018-2021 arbetade Sara Falkstad och Helene Karlsson som utställningskonsulter tillsammans med Kvinnemuseet i Kongsvinger, Norge. Tillsammans med museet genomförde vi forskning, koncept, manus och formgivning av utställningen. Läs mer om utställningen här: HYSJ! på Kvinnemuseet

4 kvinnor, 100 statister, 36 kvm handarbete, 2014

4 kvinnor, 100 statister, 36 kvm handarbete var ett performance av OTALT (Helene Karlsson, Anna Ehnsiö, Emma Karlsson & Sara Falkstad) som gestaltade statistik om ojämställdhet mellan könen med hjälp av 100 kroppar på ett lapptäcke. Performancet uppfördes första gången i Arvika på Internationella kvinnodagen 2014, och senare som en del av Mänskliga rättighetsdagarna i Umeå 2014 samt på Stockholm Fringe Festival 2015. Verket visades också återigen i Arvika 8 mars 2024.

Foto: Camilla Påhlsson

IMG_1906.JPG
1463351_10202608255710194_721381144_n.jpg

Första luckan, 2013

OTALT (Helene Karlsson, Anna Ehnsiö, Emma Karlsson & Sara Falkstad) utgjorde 2013 första luckan i Arvikas levande adventskalender, med ett performance som tog tillbaka stadsrummet genom att åkalla tre decenniers nattklubbar i ett fönster i centrala Arvika. 

Foto: Veronica Borg

bottom of page