top of page

CV 

Jag arbetar med poesi och annan text, performance och pedagogik.

 

Driver den feministiska konstgruppen OTALT samt är del av Kolonin, en plattform för samtidskonst i Arvika. Har arbetat med folkbildning, kultur, demokratiutveckling och skrivande större delen av mitt yrkesliv men har min akademiska bakgrund i kulturarv och arkeologi. 


 

 

 

UTSTÄLLNINGAR (MED OTALT)

I skogen, Alsters herrgård, Karlstad, 2023

Vänskap i arbete, Galleri Syster, Luleå, 2023

Women walking talking grieving, Dörren/Vague Research Studios, Göteborg, 2022

Berättelser om klimatet, Konstfrämjandet Värmland, Karlstad, 2021
Meeting of minds, AllArtNow Lab, Stockholm, 2021
Women walking talking grieving, Galleri Lars Palm, Sandviken, 2021
Meeting of minds, Konstfrämjandet Värmland, Karlstad, 2021
Hysj! Utställning om abort och sexualitet, Kvinnemuseet, Kongsvinger (utställningskonsulter), 2021
Såguddens hembygdsmuseum, Arvika, 2020
Ruralitet, Rackstadmuseet, Arvika, 2020
Konsthall Spisrummet, Region Värmland, Karlstad, 2020
Förmödrarna, del i Värmlands museums basutställning, 2019-
Konstnärlig samling i Finnskogen, grupputställning, Jädraås Folkets hus, 2019
Utställning, Arkivcentrum, Karlstad, 2019    

 

 

PERFORMANCE (MED OTALT)

Rimfläta, Alsters herrgård, Karlstad 2023

Aborthärvan, Arvika, 2022

Women walking talking grieving, inom Konstfrämjandets interregionala projekt Skogen mellan oss, 2021
Förmödrarna, 13festivalen, Konstepidemin, 2020
Women walking talking grieving, Konstnärlig samling i Finnskogen, Jädraås, 2019
Förmödrarna 8 mars, Arvika, 2019
Förmödrarna, 3 performance i Arvika, 2018
4 kvinnor, 100 statister och 36 m2 handarbete, Stockholm Fringe Festival, 2015
4 kvinnor, 100 statister och 36 m2 handarbete, MR-dagarna Umeå i samarbete med Konstfrämjandet Västerbotten, 2014
4 kvinnor, 100 statister och 36 m2 handarbete, Arvika, 2014
Första luckan, Arvika, 2013
 

PUBLIKATIONER        

Women walking talking grieving (OTALT). 2023

Falkstad, S. De enhjärtbladiga. Dikter. 2021

Förmödrarna (OTALT). 2019
Falkstad, S. & Zackrisson, S. Handbok för klassråd. Ordfront 2015 
Falkstad, S. Färdigheter för ett aktivt medborgarskap/"Vi är bara bönder". I: Ericsson, L (red) Att samtala fram en ny 
värld - om konsten att förverkliga demokrati genom mänskliga rättigheter. Ordfront 2015 
Inledare och krönikor för Fria tidningen 2012 – 2018 

Falkstad, S. & Vernon, T. Okontinental och ganska förstörd. Dikter och foton. 2011
Poesi och krönikor i flertalet tidskrifter bl a Folket i Bild/Kulturfront, Populär Poesi, Cora, Kulturen, Ordkonst, T'Art Magazine, Violet Indigo Blue Etc. 

Nominerad på Magma Poetry Pamphlet Competitions shortlist 2022

UTBILDNING              

Poetry Summer School, Seamus Heaney Centre, Queen's University Belfast, 2021

Litteraturvetenskap med kreativt skrivande, Mittuniversitetet, 2012-13

Svenska som andraspråk med didaktik, Stockholms universitet, 2011-12

Skrivarlinje, Bona folkhögskola, 2010

Skrivarlinje, Österlens folkhögskola, 2007-08

Folkhögskollärarprogrammet, Linköpings universitet, 2006-07

Renässansstudier, Högskolan på  Gotland, 2005

Magisterexamen i arkeologi; Programmet för kulturarv och samhällsanalys, Linnéuniversitetet, 2000-05 

 

ANSTÄLLNINGAR

Verksamhetsutvecklare, Säffle bibliotek, 2022-23

Projektledare, Kulturföreningen Kolonin, 2021-

Utställningskonsult, Kvinnemuseet i Kongsvinger, Norge, 2020-21 
Utbildningssamordnare ledarutveckling, Studieförbundet Vuxenskolans förbundskansli, 2020-22  

Utvecklingsledare jämställdhetsintegrering, Studieförbundet Vuxenskolan, 2018-19 
Projektledare Jämställd folkbildning, Studieförbundet Vuxenskolan Värmland, 2017-18      
Projektledare och lärare, Taserudsgymnasiet Arvika, 2016-17 
Projektledare konstkollo, Kolonin Arvika, 2016 
Utbildare och administratör, DemokratiAkademin, 2013-15 
Skribent och krönikör, Fria tidningen, 2012-18 
Lärare, Folkuniversitetet, 2012-13 
Lärare, Kyrkeruds folkhögskola, 2010-12 
Arkeolog, Gahan & Long Ltd, Belfast, Nordirland, 2007-10 
Arkeolog, ADS Ltd, Dundalk, Irland, 2005-06 


 
PROJEKTLEDNING KONST OCH KULTUR   

Litteraturfestivalen på Mårbacka, 2020-21

Antropocen, Kolonin Arvika, 2019      
Förmödrarna (med OTALT), 2016 – 18 
Konstkollo på Kolonin, 2016

RESIDENS    

A.i.R. Blekinge, Konst i Blekinge, 2023
 
STIPENDIER & PRISER             
Socialdemokraterna i Värmlands kulturpris (OTALT), 2023

Region Värmland, Arbetsstipendium Nyskapande kultur, 2017 

bottom of page